Artisjok Oostpoort Centre, Haarlem

Enerzijds grijpt Van Aerschot met deze bloem-metafoor terug op de geschie­denis van het polderlandschap (genius loci). Anderzijds parafraseert hij in de opzet en vormgeving het biologische principe dat planten naar het licht toe groeien (tropisme). Tevens staat de eigenzinnige, expressieve vormgeving van de drie paviljoens in, praktisch opzicht garant voor maximale zichtbaarheid en herkenbaarheid.

Het langwerpige groene bouwvolume van De Artisjok heeft omhoogkrullende gevelschermen die elkaar als groene kroonbladeren opwaarts overlappen. Indien de verkeersintensiteit rond het gebouw de komende jaren nog verder toeneemt, kunnen op deze gevelschermen glaspanelen worden bevestigd bij wijze van geluidwering. De inwendige stalen kolommen van de draagconstructie lopen als stengels naar boven toe schuin weg. De dakverdieping opent zich naar het (noorder-)licht door middel van een sheddak.

Door het als een grote kom onder het gebouw uitgegraven parkeersouterrain staat De Artisjok met zijn wortels direct in de polderklei onder de opgespoten zandlaag. Daarbij draagt dit open souterrain bij aan de architectonische expressie van een bouwwerk dat op plantaardige wijze de zwaartekracht trotseert.

(bron: Bouw #5/2004)

Project Informatie:

 • Adres: Robertus Nurksweg, Haarlem
 • Programma: 900 m2
 • Status: juni 2001
 • Publicaties: bouw #5/2004
 • Architect: Max van Aerschot
 • Projectteam: Hans van Eeden
 • Opdrachtgever: Samanna Vastgoed BV, Meppel
 • Bouwmanagement: Res en Smit real estate support, Amsterdam
 • Aannemer: Regiobouw Haarlemmermeer, Rijsenhout
 • Constructeur: Bureau Ruppert / Evers Partners, IJmuiden
 • Foto's: Taco van der Werf