De Nieuwe Energie, Haarlem

Op de locatie en in de vervallen fabriekspanden van het voormalige Energie Bedrijf Haarlem is gestart met de ontwikkeling van een dynamisch centrum voor culturele en creatieve industrie: De Nieuwe Energie. Het is gelegen naast het monument van de voormalige Droste-fabriek, binnen de contouren van de vergrote binnenstad. Het stedenbouwkundig plan en het door Max van Aerschot opgestelde SPVE is in 2002 vastgesteld en integraal opgenomen in het bestemmingsplan. De monumentale panden in het hart van het plan worden gereanimeerd, en waar nodig gerestaureerd. In de meeste gevallen worden nieuwe volumes in de oude gebouwen geschoven of opgebouwd. Rondom de oude enclave van fabrieksgebouwen worden in een hogere stedenbouwkundige rand, oplopend van 13 tot 22 meter aan de Spaarnezijde, bedrijfsateliers gerealiseerd, die in twee zones zijn opgestapeld. De uit metselwerk geboetseerde bouwblokken verwijzen naar de karakteristieke kwaliteit van de historische binnenstad. Tussen oud- en nieuwbouw liggen twee pleinen, qua maat vergelijkbaar met de Grote Markt en de Botermark in Haarlem.

Projectinformatie:

  • BEH: Beheerderswoning
  • MET: Meterhuis
  • ZUI: Zuiveringshuis
  • TUR: Turbinehal
  • OLI: Oliehuis
  • DIR: Directiekantoor
  • ADM: Administratiekantoor
  • Gebouw 1+3+4+6: Max van Aerschot architect
  • Gebouw 2+5+8: MIII Architecten