Kantoorgebouw Dantuma

Aan de NO-rand van Haarlem ligt langs 1 van de 2 belangrijkste toegangsroutes tot de binnenstad de voormalige Droste Cacao-locatie. De herontwikkeling tot 229 woningen, horeca, kantoor en ondergronds parkeren wordt gerealiseerd in 2007 en opgeleverd eind 2008. Het stedenbouwkundig plan is van DKV architecten uit Rotterdam, supervisor is Max van Aerschot. Het kantoorgebouw langs de Oudeweg, evenwijdig aan het spoor Amsterdam – Haarlem – Parijs, op de hoek met het Spaarne neemt in stedenbouwkundige zin een bijzondere positie in: het verbeeldt de schaalsprong en kiest in onder- en bovenbouw de richtingen van de hoekverdraaiing in de locatie. De bovenbouw is zacht, de onderbouw hard en donker, refererend aan de genius loci. Het gebouw fungeert ook als geluidswal voor de nieuwe woningen op deze locatie. Daarmee is er op deze plek opnieuw een bastion ontstaan. In tegenstelling tot de situatie in de 17e eeuw, toen men een verdedigingslinie optrok om ons tegen de Spanjaarden te verdedigen, worden nu de woningen beschermd tegen verkeers- en spoorlawaai.

Projectinformatie:

 • adres: Oudeweg / Kick Smitweg
 • programma:3300 m2 kantoor
 • 58pp in parkeerkelder
 • status:opgeleverd oktober 2007
 • publicaties:www.drostewonen.nl / stedenbouw, juni - 2007
 • architectMax van Aerschot
 • ontwerpteamRemko van Heummen, Hans van Eeden, Nick van der Zwet, Martijn d’Herripon, Pank van ‘t Hoog
 • opdrachtgever:DMV Vastgoedontwikkeling BV (www.dmv-vastgoed.nl)
 • aannemer:BAM Utiliteitsbouw (www.bamutiliteitsbouw.nl)
 • constructeur:Cumae BV (www.cumae.nl)
 • Foto's: Taco van der Werf