't Hof van Nassau

De Nassaulaan is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het beschermd stadsgezicht is een instrument om ervoor te zorgen dat op een zorgvuldige en creatieve wijze richting wordt gegeven aan veranderingsprocessen. Hierbij dienen de kwaliteiten van de oude stad als uitgangspunt en inspiratiebron. Het veran­deren biedt de mogelijkheid om de minpunten te verbeteren en nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Onderzoek naar de genius loci van de locatie op basis van cartografisch archiefonderzoek leert dat sprake is geweest van een interessante kavelgewijze stedenbouwkundige ontwikke­ling met een sterk wisselende maatvoering. Aan de basis stond veelal het particuliere initi­atief met de daarbij behorende diversiteit. Na analyse van de reductiekaarten valt op dat (zoals op meerdere locaties in het “beschermd stadsgezicht”) stegen en doorgangen het bin­nenterrein ontsloten hebben. Deze binnenste­delijke corridors genereerden ook spannende doorzichten en zichtlijnen.De kwaliteit van het binnenterrein was hybride, semi-openbaar en door de eeuwen heel wisselend van homogeniteit. Bij- en aan­bouwen vertroebelden de leesbaarheid maar behoorden wel degelijk bij de karakteristiek. De historische stedenbouwkundige ‘reductie­kaarten’ zijn uitgangspunt geweest voor het voorliggende ontwerp n.a.v. een stedenbouwkun­dige ontwikkeling die nagenoeg planloos is ontstaan. De interessante historische footprint van de locatie dicteert een wisselende maatvoering van de oorspronkelijke kavels en een daarbij behorende morfologie. De stegen en doorgangen naar het binnenterrein zijn zoveel mogelijk geadopteerd of geciteerd dan wel in architectonische zin bewerkt. De stedenbouwkundige structuur is samengesteld en opgebouwd vanuit grondgebonden woningen aan de straten. De bovenwoningen aan de Nassaulaan passen in de 19e-eeuwse typologie zoals we die dikwijls aantreffen in de binnenstad. De gemetselde bouwvolumes op de eerdergenoemde historische footprint worden afgewerkt met karakteristieke pannen in de couleur locale, waarbij toevoe­gingen op het daklandschap met respect en identiek aan de directe omgeving zijn ontworpen en toegevoegd. De nieuwbouw echter zorgt er voor dat er geen stedelijke verdichting plaats vindt. In tegen­deel; er wordt conform de bebouwingsmogelijkheden aan de straatzijde bebouwd en op het binnenterrein worden tuinen gecreëerd. Door de situering van de woningen aan de Nassaulaan en de Witte Herenstraat wordt er weer op straatniveau gewoond.

Projectinformatie

  • adres: Nassualaan 17-23, Witte Herenstraat 31-35 Haarlem
  • programma: 4 stadsvilla’s, 8 appartementen, 1 penthouse, 12 pp op binnenterrein
  • status: opgeleverd september 2007
  • architect: Max van Aerschot
  • projectteam Hans van Eeden, Martijn d’Herripon, Nick van der Zwet
  • opdrachtgever: Middenduin Project BV (www.scholz.nl)
  • aannemer: PF Scholz Bouwonderneming BV (www.scholz.nl)
  • constructeur: Constructiebureau Tentij BV (www.tentijbv.nl)
  • foto's: Taco van der Werf